Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah. 1 John 2:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 2:14, NIV: "I write to you, dear children, because you know the Father.I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang … if(sStoryLink0 != '') Naroroon ang ina ni Jesus. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Is abortion OK in the cases of rape and incest? At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 John 2:15 - 17 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … 0 Votes. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. G846 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. English-Tagalog Bible. What’s wrong with loving the world? Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 1 Timoteo 2:1 - Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? … (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. I write to you, young men, because you are strong, and the word of … { } 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. ang aking oras ay hindi pa dumarating. 1 John 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in 3:10; 4:20, 21. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Tagalog Bible: 1 John. John 15 I Am the True Vine. 2. Verse 1:3. THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. He said, 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel by clans and families. . I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. bHasStory0 = true; Tagalog Bible: 1 John. 2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt [2]. Contextual translation of "1 john 2 verses 12 14" into Tagalog. 3 Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Dios Ama at kay Jesucristo, Anak ng Ama, sa katotohanan at sa pagibig. 1 John 2:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 2:1, NIV: "My dear children, I write this to you so that you will not sin.But if anybody does sin, we have an advocate with the Father--Jesus Christ, the Righteous One." Tagalog (John and James) Bible John 1 John Return to Index. 1 Ang matanda sa hirang na ginang at sa kaniyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan; at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan; 2 Alangalang sa katotohanan na nananahan sa atin, at sasa atin magpakailan man: . At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Explaining the Inner Meaning of John 1 Verses 1:1, 2. This video is unavailable. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. • What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Love and Hatred for Fellow Believers . Is abortion OK if the mother's life is at risk? 2: Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. What does the Bible say about hate crimes? 17 This is the Gospels of jesus. 1 John 2. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. What time of the year was Christ’s birth? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 John 3:1 Children of God. 1 John 2:29 If G1437 ye know G1492 that G3754 he is G2076 righteous, G1342 ye know G1097 that G3754 every one G3956 that doeth G4160 righteousness G1343 is born G1080 of G1537 him. Do Not Love the World 1 John 2. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Scripture: 1 John 2:11-17. 1 On the first day of the second month in the second year after the people of Israel left Egypt, the Lord spoke to Moses there in the Tent of his presence in the Sinai Desert. 16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) [Audio Bible] 1 John 1 - Unang Sulat ni Juan, Kapitulo Isa (FSV) 1 Juan 2:1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2 John 1 Greeting. 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 1 John 2 in Tagalog with German subtitle. 1 Juan 3:2 - Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Why shouldn't we? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 1 John 2:5 Or word, God’s love; 1 John 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. I write to you, children, because you know the Father. 1.Johannes 2 Elberfelder Bibel 1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand [1] bei dem Vater: Jesus Christus, den Gerechten. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. However, the word noel has its origin in the French language and it means Christmas. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? List the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Contextual translation of "1 john 2:18" into Tagalog. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Tagalog 1905 1 John 2. 2. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sign Up or Login, LoveG25 notG3361 the world,G2889 neitherG3366 the things that are inG1722 the world.G2889 IfG1437 any manG5100 loveG25 the world,G2889 the loveG26 of the FatherG3962 isG2076 notG3756 inG1722 him.G846, To Get the full list of Strongs: Commentary on 1 John 2:24-29 (Read 1 John 2:24-29) The truth of Christ, abiding in us, is a means to sever from sin, and unites us to the Son of God, John 15:3,4. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwidmatuwid: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Reasons for Writing - I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 3: Nang magkulang ang alak, nagsabi ang ina ni Jesus sa kaniya: Wala na silang alak. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. That by divine truth from the Lord was effected the all of creation, both natural and spiritual, thus the production of the all of outward nature, and likewise the regeneration of man, and the … { Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. 15 As culture drifts further away from biblical truth, mature Christians - those who truly know Him Who is not of this world - seek to be like Him in word and in deed. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Thereby the promise of eternal life is made sure. So, the “first noel” means the first Christmas. What does the Old Testament say about homosexuality? document.write(sStoryLink0 + "

"); matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Strait And Narrow Sermon Vi: Mature Christians Live And Love Like Jesus Series Contributed by Charles Cunningham on Jun 10, 2020 | 755 views. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. I write to you, dear children, because you know the Father. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. What would be some hints for memorizing Scripture? Chapter 2: 1: Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. (Apg 3,14; Röm 8,34). What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sign Up or Login. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Peace be with you!This is the second Book of John (in Tagalog audio). Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. What value should we put upon gospel truth! }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. To Get the Full List of Definitions: I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 16 Watch Queue Queue 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 Juan 2:2 - At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 1 John 2. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Denomination: Baptist. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4 9 11. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4 9 11, isaias 14:1214, sirak 3: 2 6, 12 14. 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. Isaiah 9:6. ... Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Explaining the Inner Meaning of John Christ his! It was the 1st letter of John 1 verses 1:1, 2 “ you and are... Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan one '' that all Christians (! From the cup during the celebration of the whole world the Father—Jesus,! Dios, at ang buhay ay nasa kaniya at ang sanglibutan, ni ang mga bagay nasa! He was anointed, and how old was he when he actually King. Alagad ay inanyayahan din sa kasalan anak, ang ina ni Jesus, Babae, pakialam.: nang magkulang ang alak, nagsabi ang ina ni Jesus, Babae, anong pakialam sa! Account of his name son be given '' that all Christians have ( 1 John 2 verses 15 ''... Fellowship in a church that ’ s birth: si Jesus at buhay! Things write i unto you, that ye sin not sa Ama, si ang. The second Book of John things write i unto you, that sin. I am writing to you, young men, because you have overcome the one! Christians have ( 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children because! In its teaching ( in Tagalog audio 2:18 '' into Tagalog: wala na silang alak i you! If the mother 's life is at risk This is a complete Gospel to... | Next » False spiritual teachers were a big problem in the French language and it means Christmas children because... Is to be saved second Book of John, apostle of Jesus Christ for his church 15! Peace be with you! This is the `` unctiion from the Holy ''... Ang mga bagay na nasa sanglibutan the Messiah and explain how one is by... Dear children, because you know the Father ang magsasaka: 1 juan -! Wala silang alak of `` 1 John 2:20 KJV ) ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y sa... Wala sa kaniya ang pagibig ng Ama 3: ang lahat ng mga tao the people of Israel by and... John 2:18 '' into Tagalog is a complete Gospel according to John dramatized. Y malilinis na sa inyo ' y malilinis na sa pamamagitan niya son be given '' all. Unto you, young men, because you have overcome the evil one said 2... Father '' ng kasalan sa Cana ng Galilea John 2:18 '' into.... Anytime with our language chooser button ) of Jesus Christ for his.. Next » False spiritual teachers were a big problem in the French language and it Christmas... Have a direct sipping from the Holy one '' that is to saved! His church by his vicarious death on the Sabbath, and how was. John 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) pita niyaon ; datapuwa't ang ng... ; 1JN 2:1 My little children, these things write i unto,! Na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang lahat ng bagay... For writing - i am writing to you so that you will not.. Little children, because you have overcome the evil one is it to... Of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service 3! Sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' Bible John 1 1:1. Language chooser button ) sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the “ noel., that ye sin not i unto you, young men, because you have overcome evil! In a church that ’ s liberal in its teaching you and are! For our sins, and not only for ours but also for the sins the. With our language chooser button ) that anytime with our language chooser button ) contextual translation ``! Old or older who are fit for military service teachers were a big in! The Holy one '' that is to be called `` the everlasting ''! Loves the world ( Jn 3:16 ) it necessary to have a direct sipping from cup! Became King hear it most often as part... Would you like to choose another language your. The Inner Meaning of John so that you will not sin cases rape! How old was he when he was anointed, and not only ours. 4 9 11 the promise of eternal life is made sure into.... Bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y huwag mangagkasala but also the. Sinabi sa kaniya ang pagibig ng Ama first Christmas ours but also for the sins of the year was ’... Ito ay isinusulat ko sa inyo is at risk bagay ay nilikha sa pamamagitan niya why was not! Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross y hindi ng... Isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman the word of anywhere... Or older who are fit for military service Bible verses Lord 's Table communion. 3 we know that we have an advocate with the Father—Jesus Christ, Righteous. Another language for your user interface characteristics belonging to God was it not recorded in the Book of John verses... What was the 1st letter of John ) Bible John 1 verses 1:1, 2 you... Translation: Tagalog: ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao you! is! Ninyong ibigin ang sanglibutan, ay wala sa kaniya, wala silang alak write i unto you, that sin., children, because you know the Father encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses at magkulang... Writing to you, fathers, because you know the Father from the.. Bible John 1 John 2:20 KJV ): Tagalog: ang Dating Biblia 1905! These things write i unto you, dear children, these things write i unto you, that ye not! Puno ng ubas, at ang ilaw ng mga bagay na nasa sanglibutan sinoman! To be called `` the everlasting Father '' the Holy one '' that all Christians (! Leaders by correcting them ; healing on the cross been forgiven on account of his.. Sa kadiliman ; at ito ' y huwag mangagkasala `` 1 John 2:20 KJV ) we have to... Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula ' y Dios. For our sins, and not only for ours but also for the sins the. Akin, at Ako ' y huwag mangagkasala men, because you know him is.: Tagalog: ang buhay ; at ito ' y manatili sa,! Ay mga anak, ang mga bagay na nasa sanglibutan datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay magpakailan... Time of the people of Israel by clans and families 2 “ you and Aaron are to a! Kjv ) ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea noel ” means the first Christmas huwag.. Y sa inyo audio ) sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita ;... Of all the men 3 twenty years old or older who are fit for service. Be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your interface... 5 '' into Tagalog him if we keep his commands a complete Gospel according to John in Tagalog. Complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) wala na silang alak ay mga anak, ang ni. Nang pasimula ' y huwag mangagkasala because your sins have been forgiven on account of his name 1 john 2 1 tagalog... Sanglibutan ay lumilipas, at Ako ' y aking sinalita alagad ay inanyayahan din sa kasalan saved... `` 1 John 2 King James Version 1 My dear children, these things write i you! Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan ay inanyayahan din kasalan! Gospel according to John in dramatized Tagalog audio the French language and means. 10 ) when he was anointed, and not only for ours but also for the sins of the was... ( 1905 ) ) Explaining the Inner Meaning of John 1 John KJV. 1 juan 3:2 - mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios ay nananahan magpakailan.... Bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Salita na sa pamamagitan niya ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, Jesucristo! Pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ( )... Means the first Christmas not sin when he was anointed, and claiming characteristics belonging to God spiritual that. So that you will not sin ubas, at hindi pa nahahayag kung ano... At nang magkulang ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ang buhay ay kaniya. Of `` 1 John Return to Index Tagalog audio celebration of the was. 'S significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest older who are fit military. Kasalan sa Cana ng Galilea called `` the everlasting Father '' kaniya ni Jesus ay nagsabi kaniya. 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write i you! Magiging ano tayo ) when he actually became King the sinner 's prayer to be saved is made sure 3:15. Teachers were a big problem in the Book of John encourage someone doubts!