Tematyka prac konkursowych nie powinna wychodzić poza następujące zagadnienia:

1. Organizacja przewozów intermodalnych kolejowo-drogowych.
2. Organizacja przewozów intermodalnych lądowo-morskich.
3. Organizacja przewozów intermodalnych lotniczo-drogowych.
4. Zintegrowane jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym oraz środki ich
transportu.
5. Technologie przewozu i przeładunku w transporcie intermodalnym.
6. Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych.
7. Spedycja intermodalna.
8. Rozwój przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie.