Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z Konferencji „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych”, która była częścią Targów InterModal 2018.

 

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniach 21-23 marca 2018 r. zorganizował w Nadarzynie w PTAK WARSAW EXPO Targi transportu intermodalnego „InterModal 2018”.

Były one częścią imprezy wystawienniczej obejmującej Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki oraz Targi Publicznego Transportu Zbiorowego „Warsaw Bus 2018”.

W ramach Targów „InterModal 2018”, w dniach 21-22 marca 2018 r., odbyła się konferencja „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych”.

Dnia 21 marca miała miejsce debata transportowa zaś 22 marca dwie sesje plenarne, w których skupiono się na zagadnieniach związanych z transportem intermodalnym w kontekście wyzwań rynku światowego i rynku polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem InterModal 2018.

 

Materiały z konferencji znajdą Państwo na stronie www.intermodal-poland.com