Konferencja

Imprezie wystawienniczej będzie towarzyszyć bogata część merytoryczna, w ramach której uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach, a także konferencji poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.

 

Celem konferencji „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych” jest:

• przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów kombinowanych w Polsce oraz kierunki rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwania przed nim stojące

• europejskie i globalne rozwiązania transportowo-logistyczne oferowane na rynku oraz szanse dla przewozów kontenerowych, intermodalnych w Polsce i Europie