26 czerwca 2019 r.

godz. 1130 - 1200 - Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes SITK RP 
                                                                    prof. dr hab. Edward Włodarczyk - JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

  • Wystąpienia Patronów Konferencji i zaproszonych gości  

godz. 1200 - 1315 - Panel dyskusyjny  - prowadzący Juliusz Engelhardt 

udział przedstawicieli:

  • Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 
  • Ministerstwa Infrastruktury 
  • Urzędu Transportu Kolejowego 
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
  • Polskich Kolei Państwowych S.A.
  • PKP CARGO S.A.

 SESJA I godz. 1315 - 1430 - "Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej"

Przewodnicząc sesji: prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński
                                    Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu PKP S.A. 

godz. 1315 - ..................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1330 - ..................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1345 - ..................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1400 - ..................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1415 - ..................................................................................
                     "Prezentacja firmy - sponsor"

godz. 1430 - 1530 - Lunch 

SESJA II godz. 1530 - 1700 - "Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej w portach morskich na kształtowanie się potoków intermodalnych"

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski - Politechnika Wrocławska 
                                      Dariusz Słaboszewski - Prezes Portu Szczecin-Świnoujście

godz. 1530 - .................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1545  - ................................................................................
                     ".............................................................................................................."

godz. 1600 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1615 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1630 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1645 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1700 - .................................................................................
                     "Prezentacja firmy - sponsor"

godz. 1715 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................." 

godz. 1900 - Uroczysta kolacja

 

27 czerwca 2019 r. 

godz. 800 - 1500 - Wycieczki techniczne:

  • *Terminal Promowy w Świnoujściu (30-40 os.)
  • *Terminal LNG w Świnoujściu (30-40 os.)
  • *Cargotec Poland sp. z o.o. (2x30 os.)

* udział w wycieczce opcjonalny 

SESJA III godz. 1530 - 1645 - "Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych - nowe technologie, nowe wyzwania"

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska 
                                      Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia 

godz. 1530 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1545 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................." 

godz. 1600 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1615 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1630 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1645 - 1700 - przerwa kawowa 

SESJA IV* godz. 1700 - 1815 - "Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce"

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza
                                      Adam Ryniak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cargotec Poland Sp. z o.o. 

godz. 1700 - .............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1715 - .............................................................................
                    "................................................................................................................"

godz. 1730 - .............................................................................
                     "................................................................................................................." 

godz. 1745 - .............................................................................
                     "................................................................................................................."

godz. 1800 - .............................................................................
                     "................................................................................................................." 

godz. 1900 - Kolacja regionalna 

* w przypadku dużej liczby referentów organizatorzy przewidują możliwość zorganizowania równoległej sesji pn. "Technologie IT stosowane w przewozach intermodalnych"

28 czerwca 2019 r. 

Warsztaty tematyczne godz. 900 - 1130 

Część I

Prowadzący: Przedstawiciel CUPT

godz. 900 - ................................................................................
                  ".................................................................................................................."

godz. 915 - ................................................................................
                   ".................................................................................................................."

godz. 930 - ................................................................................
                   ".................................................................................................................."

godz. 1000 - ..............................................................................
                    ".................................................................................................................."

godz. 1015 - 1030 - przerwa kawowa 

Część II 

Prowadzący: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński 

godz, 1030 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1045 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1100 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"  

godz. 1115 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1130 - 1200 - Podsumowanie i wnioski - prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 

godz. 1200 - 1300 - Lunch

godz. 1300 - Wyjazd uczestników konferencji