DZIEŃ 1 – 21 marca 2018

10:00 - 12:00


rejestracja gości

 

12:00 - 12:10

 
Uroczyste otwarcie i wystąpienie Gości Honorowych

 

12:10 - 13:35

 

 Sesja 1

 Centralny Port Komunikacyjny - perspektywy

Zespół autorski:

prof. Andrzej Szarata

prof. Jacek Wesołowski

dr Tadeusz Lis

Marian Konopiński

Marek Opowicz

Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego:

Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego

wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową.


13:35 – 14:00

 

przerwa kawowa

14:00 – 15:30

DEBATA TRANSPORTOWA

Wpływ poszczególnych gałęzi transportu na rozwój transportu intermodalnego

Prowadzący: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt    

 

Paneliści: Nauka

 

Paneliści: Biznes

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska                            

Jacek Gryga*   p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Henryk Zielaskiewicz - Dyrektor Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych PKP S.A.

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska* – Szkoła Główna Handlowa

Michał Litwin - Doradca Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM  - Akademia Morska w szczecinie

Łukasz Greinke* –  Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska

Tomasz Miszczuk - Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o.

                                                                                                              

 

DZIEŃ 2 – 22 marca 2018

 10:00 - 12:00

rejestracja gości

 12:00 – 13:30

Sesja I    Transport intermodalny – trendy światowe i europejskie

 

12:00 – 11:15

Dariusz Słaboszewski - Porty Morskie Szczecin i Świnoujście

 „Rola transportu morskiego w transporcie intermodalnym.”

12:15 – 12:30

 

Henryk Zielaskiewicz - PKP S.A.

 

„Jedwabny Szlak - szansa dla polskiej kolei wymagająca inwestycji w infrastrukturę logistyczną."

 12:30 – 12:45

dr inż. Daniel Kubek - Politechnika Krakowska

„Wybrane nowoczesne koncepcje zarządzania w sieci dostaw, a transport intermodalny.”

 12:45 – 13:00

dr Ernest Czermański - Uniwersytet Gdański

 „Aktualne uwarunkowania żeglugowej obsługi intermodalnych łańcuchów transportowych Europy Bałtyckiej.”

 13:00 – 13:15

prof. dr hab. Leszek Mindur - Uniwersytet Gdański

„Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Europie na przykładzie Hiszpanii.”

13:15 – 13:30

  Maciej Gromek - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

„Rola transportu śródlądowego w transporcie intermodalnym.”

13:30 – 13:45


Szymon Walkowski - ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.

 "Usługa oświetlenia lotniska Schiphol."

13:45 – 14:15  

przerwa kawowa  

14:15 – 15:30

 Sesja II  Transport intermodalny – trendy polskie     

14:15 – 14:30

 

Włodzimierz Żmuda – PKP PLK S.A.

"Centra logistyczne oraz przejścia graniczne - obsługa transportem kolejowym."

14:30 – 14:45

 

dr inż. Aleksandra Ciastoń- Ciulkin – Politechnika Krakowska

„Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.”

 

14:45 – 15:00

Bartosz Guszczak - Instytut Logistyki i Magazynowania

„Narzędzia wspierające rozwój transportu intermodalnego w Polsce.”

 

 15:00 – 15:15

prof. dr hab. Maciej Mindur - Politechnika Lubelska

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce."

 

15:15 – 15:30

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński

Statystyczna analiza związków pomiędzy determinantami PKB, a kolejowymi przewozami intermodalnymi.”

     
 * Organizatorzy wystąpili o udział w debacie      

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu na każdym etapie konferencji.