12 czerwca 2019 r.

godz. 1130 - 1200 - Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes SITK RP 
                                                                    prof. dr hab. Edward Włodarczyk - JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

 • Wystąpienia Patronów Konferencji i zaproszonych gości 

godz. 1200 - 1315 - Panel dyskusyjny "Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce" - prowadzący Juliusz Engelhardt 

udział przedstawicieli:

 • Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 
 • Ministerstwa Infrastruktury 
 • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Urzędu Transportu Kolejowego 
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Polskich Kolei Państwowych S.A.
 • PKP CARGO S.A.
 • Portu Szczecin - Świnoujście - Prezes Dariusz Słaboszewski

 SESJA I godz. 1315 - 1430 - "Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej"

Przewodnicząc sesji: prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński
                                dr inż. Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu PKP S.A.
                                Czesław Warsewicz - Prezes PKP CARGO S.A.

godz. 1315 -   Juliusz Grabowski - Kierownik Działu Handlowego i Obsługi Inwestora ZMPSiŚ
             
       "Wyniki analiz dotyczących poprawy efektywności transportu intermodalnego w ramach projektu TalkNET"

godz. 1330 -  Izabela Plutecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów i Wdrażania Centrum Unijnych Projektów Transportowych
                     
"Finansowanie transportu towarowego przez fundusze unijne"

godz. 1345 -   Robert Kruk, Przemysław Brona, Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński - Instytut Kolejnictwa  
                     
"Przewozy intermodalne transportem kolejowym - perspektywy dalszego rozwoju"

godz. 1400 -   Departament Regulacji Rynku Urząd Transportu Kolejowego
                     
"Zwiększanie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce"

godz. 1415 - ..................................................................................
                     "Prezentacja firmy - sponsor"

godz. 1430 - 1530 - Lunch 

SESJA II godz. 1530 - 1700 - "Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej w portach morskich na kształtowanie się potoków intermodalnych"

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. US Michał Pluciński - Uniwersytet Szczeciński
                                  Adam Ryniak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cargotec Poland sp. z o.o.

godz. 1530 - Marek Trojnara - Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów ZMPSiŚ
                   
"Strategia rozwoju Portów w Szczecinie i Świnoujściu (inwestycje przystosowujące terminal promowy do obsługi transportu intermodalnego)"

godz. 1545  - Henryk Zielaskiewicz - Polskie Koleje Państwowe S.A.
                     
"Wpływ rozwoju infrastruktury portowe w portach morskich Szczecin-Świnoujście do obsługi transportu intermodalnego"

godz. 1600 -  Andrzej Łuc - Prezes Zarządu Port Police sp. z o.o,
                     "..............................................................................................................."

godz. 1615 -  PKP Cargo S.A.
                     "..............................................................................................................."

godz. 1630 -  Jakub Wojciechowski - Manager Poland Cargotec Poland Sp. z o.o.
                     
"Eco przeładunki w terminalach kontenerowych"

godz. 1645 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1700 - .................................................................................
                     "Prezentacja firmy - sponsor"

godz. 1715 - .................................................................................
                     "..............................................................................................................." 

godz. 1900 - Uroczysta kolacja

 

13 czerwca 2019 r. 

godz. 800 - 1500 - Wycieczki techniczne:

 • *Terminal Promowy w Świnoujściu (30-40 os.)
 • *Terminal LNG w Świnoujściu (20 os.)
 • *Cargotec Poland sp. z o.o. (2x30 os.)

* udział w wycieczce opcjonalny 

SESJA III godz. 1530 - 1645 - "Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych - nowe technologie, nowe wyzwania"

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska 
                                 Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Portu Gdańsk

godz. 1530 -  Stanisław Nader - Politechnika Warszawska
                     
"Nowoczesny wagon do przewozu tirów i specjalistycznego sprzętu wojskowego"

godz. 1545 -  Przemysław Hołowacz - CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
                   
 "Projekt intermodalnego DEPO w Dunikowie" 

godz. 1600 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1615 - ..............................................................................
                     "..............................................................................................................."

godz. 1630 -  Stanisław Nader - Politechnika Warszawska
                     
"Propozycje symulatora typu Virtual Reality prowadzenie pojazdu samochodowego"

godz. 1645 - 1700 - przerwa kawowa 

SESJA IV godz. 1700 - 1815 - "Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce"

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. US Dariusz Milewski - Uniwersytet Szczeciński
                                 dr Bogusz Wiśnicki - Akademia Morska w Szczecinie 

godz. 1700 -  Sławomir Jeneralski - Doradca ds. komunikacji społecznej - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
                     
"Dlaczego kolejarze dyskutują o przewozach intermodalnych chętniej od przewoźników drogowych"

godz. 1715 -  dr Tadeusz Bocheński - Uniwersytet Szczeciński 
                    "Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalengo w Polsce"

godz. 1730 - .............................................................................
                     "................................................................................................................." 

godz. 1745 - .............................................................................
                     "................................................................................................................."

godz. 1800 - .............................................................................
                     "................................................................................................................." 

godz. 1900 - Kolacja regionalna 

14 czerwca 2019 r. 

Sesja V godz. 900 - 1130 - "Technologie IT stosowane w przewozach inermodalnych"

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. US Dariusz Milewski - Uniwersytet Szczeciński
                                 dr Bogusz Wiśnicki - Akademia Morska w Szczecinie 

Część I

godz. 900 - ................................................................................
                  ".................................................................................................................."

godz. 915 - ................................................................................
                   ".................................................................................................................."

godz. 930 - ................................................................................
                   ".................................................................................................................."

godz. 1000 - ..............................................................................
                    ".................................................................................................................."

godz. 1015 - 1030 - przerwa kawowa 

Część II 

godz. 1030 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1045 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1100 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"  

godz. 1115 - ..............................................................................
                     "................................................................................................................"

godz. 1130 - 1200 - Podsumowanie i wnioski - prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 

godz. 1200 - 1300 - Lunch

godz. 1300 - Wyjazd uczestników konferencji