Rada Programowa II Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2018"

 

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

NAUKA

 

1.       dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego

2.       dr hab. Monika Bąk, prof. zw. UG – Uniwersytet Gdański

3.       *prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański

4.       prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński

5.       *dr inż. Ireneusz Fechner – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

6.       dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL – Politechnika Lubelska

7.       prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska

8.       dr hab. Paweł Lesiak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9.       prof. dr hab. Bogusław Liberadzki – Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

10.   prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

11.   prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12.   prof. dr hab. Leszek Mindur – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

13.   *prof. dr hab. Maciej Mindur – Politechnika Lubelska

14.   prof. dr hab. inż. Mirosław Nader  – Politechnika Warszawska

15.   *dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

16.   *mgr inż. Janusz Pawęska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

17.   dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW – Politechnika Warszawska

18.   *prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Naczelny Instytut Badawczy Dróg i Mostów

19.   dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska

20.   prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

21.   *prof. dr hab. Maciej Stajniak – Instytut Logistyki i Magazynowania

22.   *Włodzimierz Stawecki - Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor"

23.   dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska

24.   dr hab. inż. Lucjan Śnieżek - Wojskowa Akademia Techniczna

25.   * dr inż. Grzegorz Szyszka - Instytut Logistyki i Magazynowania

26.   dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka - prof. nadzw. AM – Akademia Morska w Szczecinie

27.   prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

28.   * dr Kazimierz Szefler - Instytut Morski w Gdańsku

29.   *prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska

30.   *dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski - Instytut Lotnictwa

31.   dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

 

BIZNES

 

1.       *Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

2.       Franciszek Kostrzewa – Prezes Zarządu PKP Cargo Service Sp. z o.o.

3.     *Anatol Kupryciuk – Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

4.       Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.

5.       Krzysztof Mamiński – p.o. Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A.

6.      Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

7.      Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8.      *Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

9.      Tomasz Miszczuk – Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o.

10.   *Zbigniew Nowik – Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

11.   Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

12.  Artur Resmer – Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

13.   Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

14.   Mariusz Szpikowski – Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" oraz Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie

15.   Marek Tarczyński – Przewodniczący rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

16.   *Artur Tomasik– Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych

17.   Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

18.   Paweł Wac – Prezes Zarządu - DB Port Szczecin Sp. z o.o.

19.   Jacek Gryga – p.o. Generalnego Dyrektora Krajowych Dróg i Autostrad

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1.   Tadeusz Bartosiński - Dyrektor Pionu Mobilności i Strategii transportu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

2.    Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

3.    Przemysław Gorgol – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

4.  Ignacy Góra– Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

5.  Maciej Gromek – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

6.  Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

7.   Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

8.   Tadeusz Szozda – Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei OSJD

9.   Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

 

 

*organizatorzy wystąpili o udział w Radzie Programowej