Rada Programowa IV  Edycji Targów Transportu Intermodalnego „InterModal 2021"

 

  

 1.prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący Rady Programowej, Prezes SITK RP, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny  w Radomiu

2. *dr hab.inż. kpt. ż. w.  Wojciech Ślączka  - prof. nadzw. AM - Rektor Akademia  Morska w Szczecinie

3.  *prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna  – Politechnika Warszawska

4. *prof. dr hab.inż. Zbigniew Łukasik - Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

5. *prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6. *prof. dr hab.inż. Mirosław Nader - Politechnika Warszawska  

7. *prof. dr hab inż. Leszek Rafalski  - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

8. *prof. dr hab. inż. Mirosław Sergiejczyk Politechnika Warszawska

9. *dr hab inż. Dariusz Pyza - Profesor Politechniki Warszawskiej 

10.*dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Politechnika Krakowska

11. *prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

12. *dr inż. Paweł Stężycki - Instytut Lotnictwa

13. *dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

14.  *Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.

15. *dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A. - Akademia im. Leona Koźmińskiego 

16. *dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

17. *Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

18.  *Franciszek Kostrzewa – Prezes Zarządu PKP Cargo Service Sp. z o.o.

19. *Anatol Kupryciuk - Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

20. *Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

21. *Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22. *Rafał Milczarski – Prezes Zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

23. *Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

24. *Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

25. *Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

26. *Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

27. *Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

28. *Daniel Saar – Prezes Zarządu - DB Port Szczecin Sp. z o.o.

29. *Jerzy Szmit – Członek Zarządu PKP Telkol Sp. z o.o.

30. *Adam Ryniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CARGOTEC Poland Sp. z o.o.

31. *Jan Buczek – Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

32. *Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

33. *Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

34. *Joanna Lech – p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

35. *Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwo Infrastruktury

36. *Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury

37. *Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.

38. Andrzej Łuc Prezes Zarządu Port Morski Police Sp. z o.o.

39. *mgr inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

40. *Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

41. *Tadeusz Bartosiński – Zastępca Dyrektora Biura Mobilności i Strategii Transportu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

 

 

 

*organizatorzy wystąpili o udział w Radzie Programowej