Targi Transportu Intermodalnego INTERMODAL to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli kluczowych firm zaangażowanych w branżę kontenerową, transport oraz logistykę. Jest miejscem spotkania, wymiany opinii, nawiązanie kontaktów handlowych we wszystkich obszarów transportu i logistyki kontenerowej oraz rozpoczęcia tak bardzo potrzebnej w kraju debaty na temat transportu intermodalnego i wyzwań z nim związanych.

Celem Targów Transportu Intermodalnego INTERMODAL jest zaprezentowanie kompleksowej oferty produktów i usług związanych z transportem intermodalnym.

Imprezie wystawienniczej towarzyszy bogata część merytoryczna, w ramach której uczestnicy mogą wziąć udział w debatach, a także konferencji poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.